Genel

Uykusuzluk Beyni Nasıl Etkiler?

By 12 Kasım 2018 No Comments

Çok sayıda sağlık sorununun uykusuzluktan kaynaklandığı uzmanlar tarafından belirtiliyor. Uykusuzluk beyni nasıl etkiler konusuna ilişkin şu sonuçlara ulaşılıyor:

Zihinsel İşlevlerde Yetersizlik

Uykusuzluk beyin yetkinliğinin yitirilmesine ortam hazırlayabilir. Zihinsel işlevlerde daha az efor sarf edilerek yapılabilecek işlemler daha çok efor sarf edilmesine neden olabilir. Nöro-görüntüleme çalışmalarında uykusuz kalan kişilerde böyle bir durum ortaya konulmuştur. Vücut uykusuzluğun olumsuz etkilerini ortadan kaldırmak adına daha fazla kan pompalama ihtiyacı duyuyor.

Kısa Süreli Bellekte Körelme

Kısa süreli bellekte görülen yetersizlik ile zihinsel işlev gerektiren işlemlerin yapılması olanaksız hale gelebilirken yanı sıra telefon numaralarını hatırlamakta bile zorlanmamız kaçınılmaz olabilir. Unutkanlıklar ortaya çıkar. Randy Gartner bilinçli olarak uzun süreli uykusuz kalarak rekor kırmış ve bu uykusuzluğun neticesinde çeşitli sorunlarla karşılaşmıştır. Öyle ki kısa süreli belleği üzerinde de uykusuzluk olumsuz sonuçlara neden olmuştur. Kendisinden basit bir çıkarma işlemi yapılması istendiğinde soruyu anlamamasından dolayı işlemi yapamamıştır.

Uzun Süreli Bellekte Körelme

Uyku sırasında beyin gün içerisinde meydana gelmiş olayların, bilgilerin bir düzene girmesine yardımcı olur. olaylar arasında ilişki kurmayı ve yaşanılanları daha iyi idrak edebilmeyi sağlar. Uyumak aynı zamanda bilgilerin hatırlanmasında da etkilidir. Bunlarla birlikte uyku öğrenme yetisinin geliştirilmesinde de son derece etkilidir.

Dikkat Dağınıklığı

Uykusuzluk dikkat dağınıklığının başlıca nedenlerinden biridir. Uykusuz kalma duyularımız üzerinde hüküm kuramamamıza neden olur. Birçok  ses arasından sesleri ayırt edebilme, karmaşık görseller arasından küçük nesnelerin tanınması ve dikkatin kontrol altında tutulabilmesi dikkat dağınıklığı olmayan bir bireyin yapabileceği zihinsel işlevlerdir.

Koordinasyon Sağlayamama

Koordine yetisi azalan kişilerde plan yapma sürecinde aksaklıklar meydana gelir. Bir eylemin ne zaman başlayacağı süreci ve ne zaman sonlandırılacağı aşamalarının plana dökülmesi koordine yetisi azalan kişilerce sorun yaratabilir. Bununla birlikte karar alma yetisinin de köreldiği saptanmıştır.

Beyin Hücreleri Ölmeye Başlar

Beyin hücreleri uykusuz bir vücutta ölmeye başlar. Çok sayıda çalışma uykusuz kalmanın beyin hücreleri üzerinde ölümlere neden olduğunu ortaya koymuştur. Denek fareler üzerinde yapılan deneylerde uzun süre uykusuz bırakılan farelerin beyin hücrelerinin ölmeye başladığı sonucuna ulaşmayı sağlamıştır. Bu farelerin beyin hücrelerinin % 25’i ölmüştür. Bir başka çalışmada ise beyinde bulunan beyaz madde bütünlüğünün bozulduğu ortaya çıkmıştır.

Baş Ağrısı

Baş ağrısı ve migren unsurunun tetiklenmesi uykusuzluk sorununun neden olduğu etmenlerden biridir. Bilim insanları henüz uykusuzluğun sebep olduğu baş ağrısının bilimsel nedenini tam olarak bilemiyor olsalar da uykusuzluğun baş ağrısına neden olduğu genel yargısında bulunuyorlar. Uykusuz bir gecenin ardından sabahları müthiş bir ağrı ile karşılaşılabiliyor.

Leave a Reply